Allmänhetens företag
  • Fritextsök

  • Kategorier

trädfällning

En trädfällning görs om en person känner att ett träd befinenr sig på ett ställe där den är i vägen. Det kan finnas flera andra olika skäl till att en person vill låta ett träd fällas ned. Det kan då vara så att man behöver verka ned ett flertals olika träd för att det ska kunna bli bra. För ibland är det så om man tar ner ett träd som har mycket rötter som är sammankopplad med de andra trädet som befinner sig nära så  kan det leda till att den av sig själv faller ned och det är inte så att föredra eftersom man då inte kan kontrollera vart det faller. Det är då bättre att redan direkt ta ned det också om man skulle känna att det är så att det är sammankopplad med det andra trädet.

Detta inlägg var postad i
© copyrighted 2016 by Allmänhetens företag - Allt innehåll tillhör Allmänhetens företag